PŮJČOVNÍ ŘÁD

Salon Bels s. r. o. - IČ: 29160472, nám. Svobody 27, 348 15 Planá u ML

1. Na výběr šatů se telefonicky objednejte (případně e-mailem).

2. Standardní čas výběru je 1 hodina. Pro delší dobu prosíme o oznámení při objednání.

3. Při závazné rezervaci svatebních šatů se platí jako záloha polovina ceny z ceny půjčovného. Při rezervaci se zákazník prokazuje dokladem totožnosti (OP, pas, rodný list...).

4. Při změně termínu svatby Vám zálohu uznáme na nový termín, též lze do měsíce od podepsání smlouvy vyměnit šaty za jiný model.

5. Závaznou rezervaci lze zrušit do 3 pracovních dnů od sepsání s odečtením manipulačního poplatku 200,- Kč. Po zrušení závazné rezervace 3 a více dnů od objednání se zaplacená záloha nevrací a propadá ve prospěch salonu Bels IČ: 29160472.

6. Šaty jsou pronajímány za sjednanou cenu od čtvrtka/pátku do pondělí 16. hodiny (v případě domluvy lze i jiné dny).

7. V případě blokace šatů na víkendy dva (svatba v zahraničí apod.) je cena řešena individuálně dle termínu a modelu šatů.

8. Šaty jsou upravovány v týdnu Vaší svatby, nikoliv dříve. Je třeba si domluvit krejčovskou zkoušku - standardně je sjednávána při závazné rezervaci v týdnu před svatbou. Na krejčovskou schůzku si sebou přineste boty i spodní prádlo.

9. Je důležité, aby si nevěsta šaty vyzkoušela po úpravách na zkoušce. Na případné nedostatky je potřeba upozornit ihned, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

10. V ceně za pronájem šatů se počítá s běžným ušpiněním, make-upem, lehce zašpiněnou vlečkou. Za šaty nadměrně znečištěné se účtuje cena individuálně dle rozsahu znečištění (standardně 300-500,- Kč za několikanásobné čištění, cena za standardní čištění je zahrnuta v ceně).

11. V ceně za pronájem není poškození šatů. Výši případné úhrady určuje svatební salon dle rozsahu poškození. Pokud lze šaty opravit, platí zákazník zvlášť materiál a zvlášť práci švadleny - 220,- Kč/hod. Jsou-li šaty zničeny neopravitelně, hradí zákazník jeho prodejní maloobchodní cenu sníženou o částku zaplacenou na půjčovném.

12. Při ztrátě ramínka firma účtuje 100,- Kč.

13. Při ztrátě ochranného obalu firma účtuje 500,- Kč.

14. Za nedodržení termínu návratů šatů se účtuje 500,- Kč/den (pokud nebylo dohodnuto jinak).

15. Šaty nelze salonem pojistit na poškození zákazníkem, ovšem zákazník může čerpat z vlastní pojistky.

V Plané dne 1. 8. 2022