ZJEDNODUŠENÝ PŮJČOVNÍ ŘÁD

- platný pro společenské a dětské šaty -

XLII Direct s. r. o. - Salon Bels, IČ: 29160472, nám. Svobody 27, 348 15 Planá u ML

1. Na výběr šatů se doporučujeme telefonicky objednat, abyste nemuseli čekat (nikoliv e-mailem).

2. Při závazné rezervaci šatů se platí jako záloha polovina ceny z ceny půjčovného. Při rezervaci se zákazník prokazuje dokladem totožnosti (OP, pas, rodný list...).

3. Při změně termínu svatby/události Vám zálohu uznáme na nový termín, též lze do měsíce od podepsání smlouvy vyměnit šaty za jiný model.

4. Závaznou rezervaci lze zrušit do 3 pracovních dnů od sepsání s odečtením manipulačního poplatku 200,- Kč. Po zrušení závazné rezervace 3 a více dnů od objednání se zaplacená záloha nevrací a propadá ve prospěch salonu Bels IČ: 29160472.

5. Šaty jsou pronajímány za sjednanou cenu od čtvrtka/pátku do pondělka 16. hodiny (v případě domluvy lze i jiné dny).

6. V případě blokace šatů na víkendy dva (svatba v zahraničí apod.) je cena řešena individuálně dle termínů a modelu šatů.

7. Šaty jsou upravovány v týdnu Vaší svatby/události, nikoliv dříve. Je třeba si domluvit krejčovskou zkoušku - standardně je sjednávána při závazné rezervaci v týdnu před svatbou/událostí. Na krejčovskou schůzku si sebou přineste boty i spodní prádlo.

8. Je důležité, aby si klientka šaty vyzkoušela po úpravách na zkoušce. Na případné nedostatky je potřeba upozornit ihned, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

9. V ceně za pronájem šatů se počítá s běžným ušpiněním, make-upem, lehce zašpiněnou vlečkou. Za šaty nadměrně znečištěné se účtuje cena individuálně dle rozsahu znečištění (standardně 300-500,- Kč za několikanásobné čištění, cena za standardní čištění je zahrnuta v ceně).

10. V ceně za pronájem není poškození šatů. Výši případné úhrady určuje svatební salon dle rozsahu poškození. Pokud lze šaty opravit, platí zákazník zvlášť materiál a zvlášť práci švadleny - 220,- Kč/hod. Jsou-li šaty zničeny neopravitelně, hradí zákazník jeho prodejní maloobchodní cenu sníženou o částku zaplacenou na půjčovném.

11. Při ztrátě ramínka firma účtuje 100,- Kč.

12. Při ztrátě ochranného obalu firma účtuje 500,- Kč.

13. Za nedodržení termínu návratů šatů se účtuje 500,- Kč/den (pokud nebylo dohodnuto jinak).

14. Šaty nelze salonem pojistit na poškození zákazníkem, ovšem zákazník může čerpat z vlastní pojistky.

V Plané dne 1. 8. 2022